BÖLÜM 2.2 KALBİNDE BEYTULLÂH VAR

Çünkü bildin müminin kalbinde Beytullâh var,

Niçin izzet etmedin ol evde ki Allâh var.

Her ne var Âdem’de var, Âdem’den iste Hakk’ı sen,

Olma iblis-i şâki, Âdem’de sırrullâh var.

Pes enel hak defterinden al sebk ey zât-ı hak,

Dem be-dem bâtıl tasavvur etme Hakkullâh var,

Yılda bir kez hac olursa Kâbe’de ey hâcegân,

Gir gönüller kâbesine nice haccullâh var.

Zâhidin dilinde zikri var ise çün lâ ilâhe,

Aşıkı sâdıkların kalbinde illallah var.

Pehlivandır şol kişi ki nefsini katleyledi,

Hep erenler meclisinde ana eyvAllâh var.

Kimseye ta’netme ey dil sırrı hakka vâkıf ol,

Cümle eşya nûr-u haktır sanma gayrullâh var.

Kenz-i mahfidir hakikat ey Nesimî ebsem ol,

Sırrını fâş etme bu yolda çok gümrâh var.

Nesimi k.s.