Efendimiz Muhammed Aleyhisselam’ı anlama ve O’na iman etme lütfuna eren seçkinler, bedenlerinin çekim gücünden bilinçlerini kurtarıp, koza dünyalarının sınırları dışındaki evrensel gerçeklere açılmış; bedenleriyle aramızda, bilinçleriyle "cennet"tedirler.

Onların cenneti, Allâh’ın Rasûlüne tâbi olanlara vaat ettiği, Velâyet açılımının getirdiği bir keyfiyettir.

"Seçkinler" ismini verdiğim bu kitabımda, seçkin yaratılışının farkına varan insanların, Kur’ân’da "cennet" ismiyle misal yollu tarif edilen aşkın yaşam hâllerinden bahsedeceğim.

Ahmet Köse
www.akose.org

Kitabımızı online okuyabilir, pdf olarak indirebilir veya Kitsan'dan alabilirsiniz.