ÖNSÖZ 

 

Benim gibi sıradan bir insan için söylüyorum...

Allâh Rasûlünden bize ulaşan bilginin anlaşılması, ona ancak bilimsel yoldan yaklaşabildiğimiz kadar mümkündür. Çünkü bilim, vahiy gücü ile edinilen ve işaret yollu açıklanan gerçeklerin, mantıksal bir bütünlük içinde tespit edilmesi yöntemidir.

Bunu böyle yapmadığımız takdirde, herkes kendi bilgisi ışığında algılayabildiği kadar ve işe duygularını da karıştırarak bir yorumda bulunacaktır. Halbuki bilimsel bakış, tüm çıplaklığıyla gerçeklerin tespiti konusunda aklını kullanan insanların ortak payesidir. Bende bu ortak payeden istifade ederek elinizdeki bu kitabı hazırladım.

Konumuz Hacer’ul Esved

Kitabı bir abimden aldığım fikir ile 12 Aralık 2012 tarihinde yazmıştım. Henüz paylaşmayı uygun görmediğim için harddisk’in arşivinde beklettim. Ta ki bu konuda bir soru sorulunca arşivden çıkarıp bir göz attım ve aradan geçen zamanın getirdiği yeniliklerle güncelleyerek paylaşmak için hazır hale getirdim.

Kitapta, Hacer’ul Esved hakkında bazı Rasûlullâh işaretlerini, bilime ters düşmeyecek şekilde ele almaya çalıştım.

Üstadım Ahmed Hulûsi’nin yaklaşımı etkisi ile… Onun öğretisi olan, “dine bilimsel bakma” yönteminin bizleri nasıl tutarlı bir sonuca ulaştıracağını her okuyan görsün istedim… Ki konu Din olunca, bizlere bildirilen gerçekleri ötelerde arama alışkanlığından kurtulmamız mümkün olsun.

Bilelim ki dünyamız, beynimiz tarafından oluşturulmuş, evrenin içsel bir modelidir ve bu model, holografik esasa göre var olduğu için, her parçasında evrenin tüm şifrelerini barındıran bir hologramdır.

Biz ise evreni de kapsayan bir boyuttan;

Yani, uzaydan;

Yani, şuur boyutundan; akıl gücü ile içinde yaşadığımız bu hologramın sistemini ve şifrelerini çözebildiğimiz ölçüde evrensel gerçeklere açılarak, kendimizi evrensel standartlarda tanıma potansiyeline sahip birimleriz.

İslâm Dininde “hilâfet” vasfı ile işaret edilen bu özellik, bizim insanlık yönümüzdür ve Kâbe’nin doğu köşesindeki Hacer’ul Esved’in (siyah taş) bu yönümüzle yakından bir ilgisi vardır.

Gelin birlikte bazı hadislere dayalı olarak bilimler eşliğinde adım adım Hacer’ul Esved’in gizemi üzerinde düşünelim ve konunun insanla ilgili olduğunu görelim.

 

Bursa, 25 Eylül 2018